BESÖKSADRESS

BÄLLSTAVÄGEN 102

168 64 Bromma

KONTAKT

POSTADRESS

BOX 20096 

161 02 Bromma

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

Kraven på utbildning ökar och allt fler kurser blir obligatoriska för att överhuvudtaget få utföra vissa arbeten. Här är några av dem som du kan genomföra hos oss.

Vi kan självklart skräddarsy utbildningar efter era önskemål.

Bara att höra av er.

 

Gösta Ekesiöö

gosta@ekesioo.se

BAS P/U - Byggarbetsmiljösamordnare

Det är krav på en arbetsmiljöplan på alla arbetsplatser där det kan finnas risk för skada.

Byggentreprenörer måste enligt lag ha kompetens inom

Bas-P/Bas-U (Byggarbetsmiljösamordnare Projekt/Utförande).

Du får de nödvändiga kunskaperna inom bland annat lagar, ansvar, risker och sanktionsavgifter.

När måste det finnas en BAS P och en BAS U?

Alla företag som utför ett byggnads- eller anläggningsarbete oavsett omfattning (gäller även s.k. ROT-jobb) har ett ansvar för att beakta arbetsmiljösynpunkter under planering och projektering och samordna gemensamma åtgärder kring arbetsmiljön genom hela byggprocessen.

Byggherre, BAS P och BAS U kan men behöver inte vara en och samma person. 

 

För att få utföra byggprojekt som egen entreprenör så måste du idag ha kompetens för Bas P U,
Byggarbetsmiljösamordnare Projekt - Utförande.

 

I Arbetsmiljösamordningsutbildningen lär Du dig om:
Arbetsmiljölagen.
Hur blir en lag till.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Vad betyder arbetsmiljösamordnare.
Vilka uppgifter har arbetsmiljösamordnaren.
Varför vi behöver denna utbildning.
Hur de nya sanktionsavgifterna fungerar.
Hur gör man en riskanalys.
Vad händer om man inte har en arbetsmiljöplan.
Vi avslutar dagen med ett kunskapsprov.
Kursen är en heldagsutbildning.

Investering: 2 500 kr ex moms/deltagare

HETA ARBETEN (CERTIFIERING)

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Om du inte har denna utbildning och orsakar en brand eller skador under heta arbeten, då kan du bli ansvarig och skadeståndsskyldig på stora belopp.

För vem?

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Målet med kursen

Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras.

Godkänd deltagare erhåller certifikat.

Certifiering

Har du dator, surfplatta eller smartphone rekommenderar vi att du tar med denna vid utbildningstillfället. Du kan då göra certifieringstestet på plats. Du kan även genomföra certifieringstestet så snart du har möjlighet till en dator efter genomgången utbildning.

Investering: 2 995 kr ex moms/deltagare

(Brandskyddsföreningen tar ut en certifieringsavgift på

1000 kr/deltagare som är inbakad i beloppet ovan) 

 

PRACE WYSOKOTEMPERATUREOWE

Spawanie, cięcie, lutowanie i prace z użyciem pistoletu na gorące powietrze lub szlifierki kątowejto przykłady „prac wysokotemperaturowych”, które wiążą się z nagrzewaniem materiałów lub powstawaniem iskier.

Przepisy bezpieczeństwa towarzystw ubezpieczeniowych wymagają, aby osoby odpowiedzialne za ochronę przeciwpożarową, dyżurni ochrony przeciwpożarowej i osoby wykonujące tego rodzaju prace posiadały odpowiedni certyfikat. Podczas szkolenia „Prace wysokotemperaturowe” przekazujemy wiedzę na temat pożarów, zasad bezpieczeństwa, przepisów bezpieczeństwa towarzystw ubezpieczeniowych, organizacji tymczasowego miejsca pracy oraz spraw praktycznych.

Celem szkolenia jest to, by osoby kierujące pracami, wykonawcy i szefowie firm znali występujące zagrożenia, wiedzieli, kto ponosi formalną odpowiedzialność i jak można zminimalizować ryzyko pożaru lub innych szkód.

Investering: 2 995 kr ex moms/deltagare

(Brandskyddsföreningen tar ut en certifieringsavgift på

1000 kr/deltagare som är inbakad i beloppet ovan) 

 

ARDEX STEG 3

Ardex och Ekesiöö bjuder på steg 3-utbildningen som kompletterar steg 1 och 2. Med dessa tre steg certifierar du dig för att använda Ardex tätskiktssystem enligt BKR och får kunskaper för att arbeta mer effektivt med produkterna.

 

OBS! Du kan endast genomföra Steg 1 och 2 genom BKR.

Antalet platser är begränsat – först till kvarn!

Som byggkund hos Ekesiöö så denna kurs gratis.

Ardex i Ekesiöö oferują szkolenie krok 3, które uzupełnia etapy 1 i 2. Dzięki tym trzem krokom, certyfikujesz używając systemów Ardex BKR i zdobywasz wiedzę, aby pracować bardziej wydajnie z produktami.

UWAGA! Możesz wypełniać tylko etapy 1 i 2 poprzez BKR

Liczba miejsc jest ograniczona - kto pierwszy ten lepszy!

Jako budowniczy w Ekesiöö ten kurs wyglądał na wolny.